Obchodné pravidlá

1. Platnosť permanentky na 3 vstupy je 30 dní odo dňa zakúpenia.

2. Platnosť permanentky na 5 vstupov je 30 dní odo dňa zakúpenia.

3. Platnosť permanentky na 10 vstupov je 60 dní odo dňa zakúpenia.

4. Platnosť permanentky na 20 vstupov je 90 dní odo dňa zakúpenia.

5. Platnosť permanentky na 40 vstupov je 120 dní odo dňa zakúpenia.

6. Platnosť permanentky na 72 vstupov je 270 dní odo dňa zakúpenia.

7. Ak sa rezervácia nezruší 24 hodín pred rezervovaným termínom, tak vstup bude z permanentky klienta odrátaný.

8. Zmena termínu je možná 24 hodín pred rezervovaným termínom. Ak sa tak nestane a klient sa na tréningu nezúčastní, tak vstup bude z permanentky klienta odrátaný.

9. Klient berie na vedomie, že aj v prípade meškania bude musieť stroj opustiť v teoreticky plánovanom termíne. Respektíve, ak túto možnosť nechce využiť, vstup z permanentky klienta bude odrátaný, alebo ak termín bol zarezervovaný zálohou, záloha prepadne.

10. Vstupy do INFRASHAPE HORIZONTAL stroja nie je možné preniesť na ďalšiu permanentku. Nevyužité vstupy po dátume platnosti prepadnú.

11. Permanentky sú neprenosné.

12. Pre prípad choroby, resp. dlhodobej rekreácie ponúkame našim klientom možnosť prerušenia využívania permanentky. Prerušenie môže trvať maximálne jeden mesiac. Ak sa klient po mesiaci neprihlási, tak do úvahy sa berie dátum platnosti permanentky.

13. Strata permanentky má za následok stratu možnosti vstupov.

Kontraindikácie

Tehotenstvo

Kojenie

Choroba srdca / koronárnej cievy

Čerstvá operácia

Zápalové ochorenie

Akútna infekcia

Teplota

Vypuklá, bolestivá kŕčová žila

Trombóza a sklon k trombóze

Neliečený vysoký tlak

Neliečená prietrž

Gynekologické ťažkosti, (napr. endometróza, ako aj silná menštruácia)

Klient berie na vedomie, že v prípade vyššie uvedených stavov / ochorení použitie INFRASHAPE HORIZONTAL stroja k formovaniu postavy nie je možné. Ďalej ak podľa posúdenia personálom zdravotný stav klienta je nevyhovujúci, tak personál – odvolávajúc sa na tento dôvod – môže odmietnuť použitie stroja, a môže poprosiť klienta, aby opustil miestnosť cvičenia. Klient nemá nárok na vzniknuté náklady ako sú napríklad cestovné, odevné, časové, … ani žiadne iné, priame či nepriame náklady.

Návštevníci IZI Shape Studia na formovanie postavy sú povinní informovať personál pred začatím cvičenia o akejkoľvek  chorobe / stave / použití alkoholu, omamných, či psychotropných látok. Prevádzkovateľ prevádzkujúci stroj INFRASHAPE HORIZONTAL nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky alebo komplikácie vzniknuté z dôvodu utajených chorôb / stavov. Procedúra, ani cvičenie nesmie začať po požití alkoholu a iných omamných, či psychotropných látok.

 Ak máte nejakú chorobu / stav, nieste si istý/á vplyvom, možným následkom používania strojov INFRASHAPE HORIZONTAL, procedúry alebo cvičenia na Vás, vždy požiadajte odborného lekára o názor pred cvičením, a ním sa riaďte. V tomto prípade informácie uvedené na tejto internetovej stránke Vám a Vášmu lekárovi pomôžu, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.

V prípade sporu o akýkoľvek z pojmov uvedených na týchto webových stránkach platí vysvetlenie podané povereným zástupcom firmy Ing. Adrian Moskal, Uherova 2909/25, 058 01 Poprad, IČO: 52462455

Prajeme príjemný tréning!